Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI FIȘIERELE COOKIES

I. INFORMAȚII GENERALE.

 1. Politica se adresează utilizatorilor site-ului web tmtoys.com [denumit în continuare „Portal”]. Politica definește principiile de colectare și prelucrare a datelor personale ale Utilizatorilor, care au fost furnizate de către aceștia în mod personal și voluntar prin intermediul instrumentelor disponibile pe Portal, precum și principiile de stocare și accesare a datelor pe dispozitivele Utilizatorilor care utilizează Portalul în scopul furnizării de servicii electronice.
 2. Utilizatorul este o persoană fizică care utilizează serviciile electronice disponibile pe Portal.

II. ADMINISTRATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PERSOANA DE CONTACT A ACESTUIA.

 1. Administratorii datelor cu caracter personal sunt împreună următoarele societăți:
  1. TM Toys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societate cu răspundere limitată) cu sediul social în Szczecin, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, POLONIA, CUI: 8511021941, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale sub numărul KRS: 0000035010, capital social 4 000 000 PLN
   denumită „Coadministratorul principal”;
  2. TM Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societate cu răspundere limitată) cu sediul social în Szczecin, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, POLONIA, CUI: 8542268200, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale sub numărul KRS: 0000243479, capital social 50 000 PLN; denumită „Coadministratorul 1”
  3. EVO C.E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societate cu răspundere limitată) cu sediul social în Varșovia, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Varșovia, POLONIA, CUI: 5213166247, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale sub numărul KRS: 0000012459, capital social 50 000 PLN”;

denumită „Coadministrator 2”;

denumite în mod colectiv în prezentul document „Administrator” sau „Coadministrator”.

Administratorul nu a numit un Inspector de Protecție a Datelor cu caracter personal, prin urmare, în probleme legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator, se poate contacta direct Coadministratorul principal la adresa Szczecin (70-653), ul. Zbożowa 4, tel. (91) 4317929, adres e-mail: rodo@tmtoys.pl.

III. INTERVALUL DE COLECTARE A DATELOR.

 1. Portalul permite Utilizatorului să contacteze Administratorul și să îi furnizeze acestuia date cu caracter personal, cum ar fi: datele de identificare (cum ar fi numele și prenumele), datele de contact (adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), precum și datele referitoare la conținutul mesajelor adresate Administratorului.
 2. Administratorul colectează datele legate de activitatea Utilizatorilor, cum ar fi timpul petrecut pe site-ul web, frazele căutate, numărul de subpagini afișate, data și sursa vizitei (mai multe detalii la punctul XI din Politica de Confidențialitate).

IV. SURSELE DE DATE.

Datele provin din următoarele surse:

 1. interacțiuni directe - atunci când Utilizatorul contactează Administratorul, de exemplu, pentru a pune o întrebare, a trimite o cerere ș.a.m.d.; de la terți - cum ar fi informațiile pe care Utilizatorul le-a pus la dispoziția publicului, informațiile de pe site-urile de Internet ale unor terți sau informațiile furnizate de revânzătorii de date;
 2. cu tehnologia de urmărire automatizată, ca de exemplu fișierele cookies. Obținem date, cum ar fi informații colectate automat despre interacțiunile Dumneavoastră cu Serviciile și paginile noastre de Internet prin utilizarea diferitelor tehnologii, cum ar fi fișierele cookies;

V. BAZA LEGALĂ ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR.

 1. Administratorul colectează și prelucrează datele Utilizatorilor mai ales în baza legislației:
  1. Regulamentul (UE) 20679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „GDPR”;
  2. Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice;
  3. Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal;
  4. Documentația și procedurile interne în vigoare în cazul Administratorului pentru a împiedica punerea datelor la dispoziția persoanelor neautorizate, care sunt verificate în permanență pentru a controla conformitatea cu dispozițiile legislației aplicabile în mod obișnuit.
 2. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate pentru:
  1. analiza traficului în rețea, garantarea siguranței în cadrul Portalului și adaptarea conținutului la nevoile Utilizatorilor în baza interesului justificat din punct de vedere juridic al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);
  2. furnizarea de răspunsuri la solicitări, transferul ofertei comandate și purtarea de corespondență în vederea soluționării problemei, în baza consimțământului Utilizatorului și a interesului legitim al Administratorului de a satisface cererile Utilizatorului [articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (f) din GDPR);
  3. pentru a pune la dispoziție buletinul informativ (newsletter) sau pentru a prezenta informații comerciale la cererea explicită a Utilizatorului și în baza consimțământului acordat de acesta odată cu depunerea cererii, în scopul marketingului direct în domeniul produselor și serviciilor oferite de Administrator, în conformitate cu dispozițiile GDPR (în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);
  4. soluționarea unor potențiale reclamații și proceduri de soluționare a litigiilor, inclusiv în scopul afirmării și apărării împotriva creanțelor sau recuperării creanțelor [în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

VI. CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRARE DATELOR PERSONALE.

 1. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal numai cu consimțământul prealabil al Utilizatorului. Consimțământul dumneavoastră este complet voluntar. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator în scopul rezolvării problemelor este voluntară, dar necesară. În caz contrar, este posibil să fie dificil sau chiar imposibil să procesăm problema dumneavoastră.
 2. Utilizatorul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment și fără a oferi vreun motiv, contactând Administratorul în modul indicat în prezenta Politică de confidențialitate (punctul II).
 3. Retragerea consimțământului poate viza toate scopurile de prelucrare sau un scop specific de prelucrare indicat de Utilizator (de exemplu, retragerea consimțământului de a primi informații comerciale).
 4. Retragerea consimțământului nu afectează activitățile deja desfășurate, dar poate îngreuna sau face imposibilă contactarea Utilizatorului în vederea îndeplinirii cererilor sale în viitor.

VII. DREPTURI ÎN BAZA GDPR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 1. Utilizatorul are următoarele drepturi:
  1. să ceară Administratorului să consulte datele sale și să primească o copie a acestora, precum și informații privind domeniul prelucrării datelor;
  2. să ceară Administratorului să rectifice sau să modifice datele sale - în ceea ce privește cererea de rectificare a datelor, în cazul în care acesta constată că datele sunt incorecte sau incomplete;
  3. să solicite Administratorului să șteargă datele fără a oferi niciun motiv;
  4. să solicite Administratorului să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal, atât pentru o perioadă determinată, cât și în mod permanent, de exemplu, dacă observă că datele sunt incorecte (într-o astfel de situație, Utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale pentru o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor);
  5. să se opună în orice moment prelucrării datelor sale personale (atât a tuturor datelor, cât și în măsura indicată în mod expres - de exemplu, pentru un scop specific al prelucrării);
  6. să solicite transferul datelor sale cu caracter personal prelucrate de Administrator către o altă entitate, indicând datele acestei entități și intervalul exact al datelor care urmează să fie transferate;
  7. să depună o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Administrator la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul își poate exercita drepturile în orice moment, fără restricții.

VIII. PERSOANELE CARE RECEPȚIONEAZĂ DATELE PERSONALE.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi numai entitățile care au dreptul de a le primi în conformitate cu legislația, în special autoritățile publice și entitățile care îndeplinesc sarcini publice sau acționează în numele autorităților publice, în măsura și în scopurile care decurg din dispozițiile legislației.
 2. Administratorul poate încredința prelucrarea datelor cu caracter personal unor entități care cooperează cu acesta, în măsura în care este necesar pentru a desfășura activitățile solicitate de Utilizator, de exemplu, pentru a răspunde la întrebările adresate, inclusiv pentru a furniza răspunsuri prin poștă, pentru a furniza informații comerciale, inclusiv pentru a trimite buletine informative/ newsletter (dacă Utilizatorul este de acord cu un astfel de transfer). 
 3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi puse la dispoziția firmelor de curierat, operatorilor poștali, furnizorului de hosting, serverului de e-mail sau altor entități care sprijină Administratorul în procesele de afaceri),
 4. În afară de scopurile indicate mai sus, datele cu caracter personal nu vor fi partajate în niciun fel cu persoanele terțe.

IX. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE.

 1. Datele cu caracter personal vor fi stocate până la retragerea consimțământului Utilizatorului sau până la soluționarea cazului, iar apoi până la expirarea termenului de prescripție pentru pretențiile părților legate de executarea obligațiilor.
 2. Datele de analiză a traficului web colectate prin intermediul modulelor cookies pot fi stocate până la expirarea valabilității fișierului cookies. Unele fișiere cookie nu expiră niciodată și, prin urmare, durata de stocare a datelor va fi echivalentă cu timpul necesar pentru ca Administratorul să îndeplinească scopurile colectării datelor, cum ar fi garantarea securității și analiza datelor istorice legate de traficul de pe Portal.

X.  TRANSFERUL DE DATE CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ.

 1. Datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către Utilizatori:
  1. nu sunt transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care au fost publicate ca urmare a unei acțiuni individuale a Utilizatorului (de exemplu, introducerea unui comentariu sau a unei postări), ceea ce va face ca datele să fie disponibile pentru fiecare persoană care vizitează Portalul, ceea ce este în afara controlului Administratorului;
  2. nu sunt utilizate pentru luarea automată a deciziilor (profilarea);
  3. nu sunt revândute unor persoane terțe.
 2. Date anonime (fără date cu caracter personal):
  1. pot fi transferate în afara Uniunii Europene;
  2. nu sunt utilizate pentru luarea automată a deciziilor (profilarea);
  3. nu sunt revândute unor persoane terțe.

XI.  UTILIZAREA FIȘIERELOR COOKIES ȘI A TEHNOLOGIILOR SIMILARE.

 1. Portalul utilizează instrumente de analiză a traficului web și alte instrumente pentru a colecta informații despre Utilizatori, și anume fișiere cookies și tehnologii similare, cum ar fi loguri, semnalizatoare WWW și etichete interne (denumite în continuare în mod colectiv „cookies”). Fișierele cookies sunt fișiere text de mici dimensiuni sau pixeli care se pot stoca pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Fișierele cookies pot fi necesare pentru a face pagina de Internet mai ușor de navigat și mai ușor de utilizat pentru Utilizator.
 2. Fișierele cookies ale terților pot colecta informații pentru a analiza comportamentul individual de căutare. Utilizăm sisteme precum:
  1. Google Analytics, care colectează informații despre vizitele în Portal, subpaginile vizitate, timpul petrecut în Portal, tranzițiile între subpagini, (politica de confidențialitate Google Analytics:.https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl; informații suplimentare: https://policies.google.com/technologies/partner-sites)
  2. GetResponse - care colectează informații despre destinatarii buletinului informativ (newsletter) și trimite buletinul informativ (newsletter) la anumite adrese de e-mail (politica de confidențialitate GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci);
  3. Facebook Pixel pentru a direcționa publicitatea personalizată către Utilizatori.
 3. Portalul este protejat cu un certificat SSL emis de o autoritate de certificare acreditată (Asseco). Certificatul a fost acordat Coadministratorului principal.
 4. Portalul permite colectarea de informații despre Utilizator prin intermediul fișierelor cookies, a căror funcționare este cel mai adesea legată de plasarea unui marker pe dispozitivul Utilizatorului (calculator, smartphone, ș.a.m.d.). Aceste informații sunt utilizate pentru a identifica Utilizatorul (adresa IP a utilizatorului, numele de domeniu, tipul de browser ș.a.m.d.), pentru a înregistra acțiunile acestuia în Portal (alegerea unei file pe site, descărcarea de fișiere, acceptarea politicilor ș.a.m.d.) și pentru a menține sesiunea Utilizatorului (de exemplu, după autorizare), precum și pentru a asigura securitatea, analiza vizitelor și adaptarea conținutului. Aceste date pot fi colectate prin intermediul fișierelor cookies și pot fi, de asemenea, înregistrate în logurile serverului.
 5. Portalul utilizează următoarele tipuri de fișiere cookies:
  1. fișiere cookies interne - fișiere plasate și citite de pe dispozitivul unui Utilizator de către sistemul teleinformatic al Portalului
  2. fișiere cookies externe - fișiere plasate și citite de pe dispozitivul Utilizatorului de către sistemele informatice ale serviciilor externe. Scripturile terților care pot plasa fișiere cookies pe dispozitivele Utilizatorilor au fost amplasate în mod conștient în Portal prin intermediul scripturilor și serviciilor furnizate și instalate pe Portal;
  3. fișiere cookies de sesiune - fișiere plasate și citite de pe dispozitivul unui Utilizator de către Portal în timpul unei sesiuni unui anumit dispozitiv. După încheierea sesiunii fișierele sunt șterse de pe dispozitivul Utilizatorului;
  4. fișiere cookies persistente - fișiere plasate și citite pe dispozitivul Utilizatorului de către Portal până când sunt șterse manual. Fișiere cookies nu sunt șterse automat după încheierea unei sesiuni a dispozitivului, cu excepția cazului în care configurația dispozitivului Utilizatorului este setată pentru a șterge fișiere cookies după încheierea sesiunii dispozitivului.
 6. Informațiile obținute prin intermediul fișierelor cookies nu sunt combinate cu alte date ale Utilizatorului Portalului și nu sunt utilizate de către Administrator pentru identificarea acestuia.
 7. Vă puteți seta browserul Internet pentru a bloca fișiere cookies. În mod implicit, majoritatea browserelor Internet permit toate fișiere cookies, dar puteți modifica aceste setări în orice moment și puteți șterge orice fișiere cookies deja instalate. Fiecare browser Internet vă permite să faceți acest lucru prin intermediul uneia dintre opțiunile disponibile în setările sau preferințele dumneavoastră.
 8. Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea de a utiliza Portalul în așa-numitul mod incognito, care blochează colectarea de date despre vizita sa.
 9. Utilizarea Portalului fără a modifica setările browserului dumneavoastră, adică acceptând fișiere cookies în mod implicit, înseamnă că sunteți de acord cu utilizarea acestora în scopurile specificate mai sus.

XII.  LINKURI CĂTRE ALTE PAGINI DE INTERNET.

 1. Portalul poate conține linkuri către paginile de Internet ale unor părți terțe ale căror politici de confidențialitate pot fi diferite de această Politica de confidențialitate. Administratorul nu este responsabil pentru colectarea, prelucrarea sau divulgarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul altor pagini de Internet sau pentru informațiile sau conținutul postat pe astfel de pagini de Internet.
 2. Linkurile către pagini de Internet sunt furnizate doar pentru comoditate. Utilizarea și navigarea pe aceste pagini de Internet se supune prevederilor politicilor respective ale acestor pagini de Internet.
 3. Utilizatorul trebui să consulte politicile de confidențialitate publicate pe alte pagini de Internet pe care le puteți vizita prin intermediul Portalului. Administratorul poate pune la dispoziția Utilizatorilor politici de confidențialitate suplimentare sau diferite privind modul în care sunt colectate și utilizate informațiile personale în legătură cu navigarea pe alte pagini de Internet.

XIII.  ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate poate fi actualizată. În cazul în care prezenta Politică este modificată, Administratorul va indica data de intrare în vigoare a acestui document. Această variantă este valabilă din data de 18 decembrie 2020.

 

TM TOYS logo

Contact

ul. Zbożowa 4, wejście B, IIp.
70-653 Szczecin
NIP: 851-10-21-941

tel. +48 91 43 111 50
e-mail: biuro@tmtoys.pl